понедељак, 28. јун 2010.

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'' Церовац * 28. јун 2010.

ЛИСТ УЧЕНИКА ОШ «МИЛИЈА РАКИЋ» ИЗ ЦЕРОВЦА, Број 1, 28.6.2010.

Нема коментара:

Са семинара „КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ“

15.10.2009. Са радионице "Разговори о развоју школе"