Семинар "Мотивација и психолошки принципи учења"

У Церовцу је у току семинар "Мотивација и психолошки принципи учења" у оквиру пројекта ДИЛС Министарства просвете Републике Србије. Пројекат је финасиран из средстава зајма Сетске банке. Додатне информације на сајту www.dils.gov.rs.


ПРВИ ДАН СЕМИНАРА
Први блок
(11,00-12,30h)
Отварање семинара
Увод у обуку
Зашто сам ја стручњак за учење
ПАУЗА (12,30-12,45h)
Други блок (12,45 -14,15h)
Основни принципи учења 1
ПАУЗА - РУЧАК (14,15-14,45h)
Трећи блок (14,45-15,30h)
Основни принципи учења 2
ПАУЗА (15,30-15,40h)
Четврти блок (15,40 -16,30h)
Како ученицима помоћи да ефикасније уче
ПАУЗА (16,30-16,40h)
Пети блок (16,40-17,55h)
Настава као интеракција
Лични поглед на интеракцију наставник-ученик
Социјални контекст учења и интеракција у
Настави – значај за инклузивну образовну праксу
ЕВАЛУАЦИЈА (17,55-18,00h)
ДРУГИ ДАН СЕМИНАРА
Први блок (09,00-10,40h)
МОТИВАЦИЈА, УЧЕЊЕ И УСПЕХ У УЧЕЊУ
ПАУЗА (10,30-10,45h)
Други блок (10,45-12,30h)
Структура мотивације за учење
ПАУЗА (12,30-13,00h)
Трећи блок (13,00-14,45h)
Мотивациона клима у одељењу
ПАУЗА (14,45-15,00h)
Четврти блок (15,00-15,55h)
Улога родитеља у мотивисању ученика за учење
ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ЕВАЛУАЦИЈА (15,55-16,00h)

Коментари

Популарни постови са овог блога

Семинар "Мотивација и психолошки принципи учења"

Коришћење сервиса Гугла на домену образовне институције

ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА - Припрема детета за полазак у школу