уторак, 1. септембар 2020.

Критеријуми за поступање у случају појаве COVID19 у школама; Правила о поступању запослених, ученика и родитеља у случају када постоје симптоми респираторне инфекције код самих ученика или запослених или код чланова породице запослених и ученика ИЛИ уколико је било ко био у контакту са корона позитивном особом 

 

Нема коментара:

Са семинара „КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ“

15.10.2009. Са радионице "Разговори о развоју школе"