Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години (допис од 25.8.2021.)

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА 
Број: 601-00-00031/2021-15 
Датум: 25.08.2021. године
Немањина 22-26

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА

- директору

ПРЕДМЕТ: Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години

Поштована/-и, 
Обавештавамо Вас да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести Соvіd-19, на седници одржаној 24. августа 2021. године, донео Закључак о усвајању Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години и Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години, која садрже и прилоге у вези са применом епидемиолошких мера у установама образовања и васпитања. Овим актима ближе се уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Соvіd-19.

У прилогу овог дописа достављамо усвојена акта са прилозима, што је први основ за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године.

На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе треба да поставе основе за израду оперативног рада установе за почетак школске 2021/2022. године.

У периоду од 25. до 31. августа 2021. године, на регионалном или општинском нивоу биће одржани састанци са директорима школа, као вид додатне подршке школама у решавању конретних стручних и/или организационих питања од значаја за успешан почетак школске године. О терминима ових састанака директори школа ће бити обавештени посредством надлежне школске управе.

Претходно је важно да омогућите свим запосленима у школи и родитељима ученика да се благовремено упознају са садржајем одговарајућег стручног упутства и упутствима о мерама заштите и да договорите начине комуникације који ће бити у функцији доследне

примене договорених мера, поступака и активности за заштиту здравља. Посебну пажњу треба посветити наведеним обавезама кључних циљних група у школи.

У периоду до 30. августа 2021. године све школе треба да доставе оперативне планове надлежној школској управи, ради добијања сагласности. Оперативни план рада школе садржи све елементе који су наведени у одговарајућем стручном упутству.

Препоручује се наставницима да планирање и програмирање наставе раде електронски за потребе тимског рада и размене. Такође, планови и извештаји на

школском нивоу треба да буду у електронској форми.

Имајући у виду посебан значај почетка школске године за ученике првог разреда у основној и средњој школи и ученике петог разреда у основној школи, посебну пажњу треба посветити организацији првих сусрета наставника и одељењских старешина са ученицима и/или родитељима ученика, тако да се примене све мере заштите од ширења вируса (физичка дистанца, заштитне маске, спољашњи простор школе, велики унутрашњи простори, представљање и разговори умањим групама, паузе између састанака са обавезним мерама за чишћење и припрему простора и друге мере). Сугеришемо да ове сусрете и састанке треба да одржите 31. августа 2021. године.

У целини гледано, мишљења смо да ће највећи број школа бити спреман да припреми и реализује ефективан и ефикасан план образовно-васпитног рада. Подсећамо на то да се у претходне две школске године стекло значајно професионално искуство са врло добрим резултатима рада и да се показало да су у већини школа најјачи људски ресурси. Очекујемо да ће се одржати висок ниво солидарности, колегијалности и отежаног рада у претходном периоду. У сусрет новој школској години потребно је искористити стечено знање и подржати тимски рад у изналажењу најбољих образовних решења којима ће се умањити утицај епидемиолошких препрека и ограничења.


Срдачно,

ПРВИ ПОТПРЕДЕДНИК ВЛАДЕ  И МИНИСТАР
Бранко Ружић

Прилога: 2 (два)

 

Коментари

Популарни постови са овог блога

Семинар "Мотивација и психолошки принципи учења"

Коришћење сервиса Гугла на домену образовне институције

ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА - Припрема детета за полазак у школу