2023-11-29: ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“ У ЦЕРОВЦУ

У ОШ „Милија Ракић” у Церовцу је одржан састанак посвећен планирању развоја школе. Састанку су присуствовали учесници свих релевантних група са територије на којој школа егзистира, почев од ученика, наставника, родитеља, представника средњих школа, вртића, полиције…
Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у школи и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског живота. Даје подршку професионалном развоју наставника која се у школи остварује путем интерног и екстерног стручног усавршавања, а квалитет рада наставника се одређује помоћу професионалних компетенција. Развојно планирање представља стваралачки процес који подразумева препознавање аутентичних потреба школе, а састоји се у истраживању тих потреба и осмишљавању начина да се оне задовоље.
Овај процес се одвија од садашњег до жељеног стања, тако да се стратешки правци, циљеви и задаци њиме одређени, одвијају постепено, један за другим. Све ово захтева стрпљење и ангажовање већине актера школског живота, а промене траже детаљну анализу и прерасподелу улога и задатака школе и запослених у њој. Школа постаје јединица промене јер све њене интересне групе граде и развијају заједничку мисију и визију којој теже.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Семинар "Мотивација и психолошки принципи учења"

Коришћење сервиса Гугла на домену образовне институције

ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА - Припрема детета за полазак у школу