петак, 22. новембар 2019.

2019-11-22: Семинар „ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ“

Због све веће потребе за препознавањем како надарене тако и деце којој је потребна додатна подршка, а у циљу адекватног приступа сваком ученику указала се потреба за обуком - разменом искустава са темом "Инклузија у пракси".

Семинар је осмишљен тако да се врши опис и анализа конкретних ситуација из праксе уз активан приступ свих присутних наставника.
Оваква обука корисна је за све полазнике ,али и за колеге које ће у даљој међусобној размени искустава свакако унапредити свој рад на корист свих ученика.
Семинару су поред наставника школе домаћина присуствовали и наставници или стручни сарадници из ОШ Никола Тесла, ОШ Ђорђе Јовановић и ОШ Херој Радмила Шишковић.

Нема коментара:

Са семинара „КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ“

15.10.2009. Са радионице "Разговори о развоју школе"