петак, 10. април 2020.

Прикупљање података о броју ученика 8. разреда којима је потребна техничка подршка да би могли да учествују у онлајн пробном тестирању (први пробни завршни испит)

ОСНОВНА ШКОЛА
- директору

ПРЕДМЕТ: Прикупљање података о броју ученика 8. разреда којима је потребна техничка подршка да би могли да учествују у онлајн пробном тестирању (први пробни завршни испит)

Поштована/-и,

У сусрет онлајн тестирању ученика 8. разреда (први пробни завршни испит) о чему смо Вас обавестили, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће покушати да свим ученицима 8. разреда обезбеди услове за учешће у поменутом онлајн тестирању. Због тога је важно да испитате да ли сви ученици 8. разреда имају потребне техничке услове за онлајн тестирање (одговарајући уређај - телефон, таблет или рачунар и интернет конекцију). Уколико у Вашој школи има ученика који немају ове услове потребно је да о томе обавестите Школску управу тако што ћете у приложену табелу унети тражене податке. Рок за достављање података надлежној школској управи је 13. април 2020. године.  
Уколико у Вашој школи сви ученици имају техничке услове за онлајн тестирање, молимо да о томе такође обавестите надлежну школску управу (кратак допис о томе).

Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Нема коментара:

Са семинара „КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ“

15.10.2009. Са радионице "Разговори о развоју школе"